Ereğli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartlarını
 
 
 
 
                                        EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA NO
 
 
 
HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
Hekim Şeçme (İlk Kayıt)
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-İkametgâh Belgesi
 
30 Dk.
2
Hekim Seçme(Hekim Değiştirme)
 
1-Tc. Kimlik Numarası
2-Kayıtlı Olduğu AH ve Birimi
3-Seçilen Hekimin Adı Soyadı
4-Dilekçe
5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
2 Gün
3
Sağlık Kurumuna Sevk (Askerlik  Muayene İşlemleri
 
1-T.C.Kimlik Numarası (Nüfus Cüzdanı Pasaport Resmi Yazı vb)
 
10 DK.
4
Sağlık Raporu Raporu (İş Başvuruları İçin)
 
1-Nüfus Cüzdanı (Pasaport vb. Resimli Belge)
5Dk.
5
Mernis Ölüm Belgesi
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Aile Hekimi tarafından Düzenlenen Ölüm Belgesi
 
30 Dk.
6
Aile Planlaması
 
1-Tc. Kimlik Numarası
2-Onay Formu
 
1 Saat
7
Pörtör Muayenesi (Verem Savaş Disp)
 
1-Nüfus Cüzdanı (Akciğer Filmi Bakımı İçin)
 
30 Dk.
8
Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama Faaliyetleri (OkulAşıları,Hac,Umre Aşıları)
 
1-Nüfus Cüzdanı (T.C.Kimlik Numarası Pasaport Vb.Resimli Belge)
2-Aşı Kartı
 
1 Gün
9
İzlem Bebek,Çocuk Kadın(Çeküs) İşlemleri)
 
1-Nüfus Cüzdanı (T.C.Kimlik Numarası Pasaport Vb.Resimli Belge)
 
3 Saat
10
Çevre Sağlığı Hizmetleri (İstek Şikayet,Sıhhi Rapor Tanzimleri,Yapı Kullanma Raporları,Su Numuneleri,Sigara Denetimleri
 
1-Şahsın Dilekçesi
2- Resmi Yazılar
3-Şahsın İletişim ve İkamet Bilgileri
4- Belediyeden aldığı Yapı kullanma izin ruhsatı
5-Sıhhi Rapor Talep Yazıları
 
1-15 Gün
11
Kontrole Tabi Olan Veya Olmayan Ve Miadı Geçmiş İlaçlarla İlgili İmha işlemlerinin Yapılması.
 
1-Dilekçe
2-Tespit Tutanağı
3-İade Faturası
4-İlaç imha Faturası
 
10-20 Gün
12
Eczane Nakil İşlemleri ilçemiz içinde bulunan eczanelerin nakilleri
 
KONYA İl Sağlık Müdürlüğünden Muvazaa değerlendirme Raporu Alındıktan Sonra Aşağıdaki Belgeler Hazırlanarak İlçe Müdürlüğümüze Başvuru yapılır.
1-Dilekçe
2-Dükkanın bulunduğu binanın fotoğrafları
3- Eczanenin Eski Ruhsat Namesi  Krokisi
4- Muvazaa Değerlendirme Raporu
5- Göz Raporu
6- Sağlık Raporu
7- Savcılık Belgesi 
8- Plastik Dosya
9-Evlilik Cüzdanı / Boşanma İlanı Belge Fotokopisi
10- İkametgâh Senedi                                       
11- Belediyeden alınan bağımsız dükkan olduğuna dair belge (Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin belgesi) ya da Tapu Senedi   Not: İlk başvuruda istenilen belgeler  liste halinde verilmekte olup ayrıntılar listede belirtilmektedir. Evrakların 2 nüsha halinde hazırlanması gerekmektedir.
12- Matbu Form
 
15-20 Gün
13
İlçemiz Sınırları içinde bulunan eczanelerden her ayın ilk 5 iş günü içerisinde Kontrole tabi reçetelerin teslim alınması, Sonraki 5 gün içerisinde kontrolü yapılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesi
 
1-Dilekçe
2-Reçete
3-Eczane İşlemlerine Yönelik Matbu Formu
5-10 Gün
14
Eczaneler-Adres Değişikliği
 
1-Dilekçe       
2-Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü'nden alınan Adres Tespiti Yazısı         
3-Eczane Ruhsatnamesi  
                                                              
3-10 Gün
15
Eczane Ruhsat İptali İlçemiz Sınırları içinde bulunan eczanelerin kapanış işlemleri  
 
1-Dilekçe  
2-Eczanenin boşaltıldığı ve tabelasının indirildiğine dair fotoğraf   
3-İlaçların İade Faturaları 
4-Eczane Ruhsatnamesinin Aslı                       
                                     
10-20 Gün
16
İnceleme, Soruşturma, İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları ile ilgili Diğer İşler
 
SABİM'e yapılan başvurular ile şahısların şikayet veya talep dilekçeleri
15 Gün
17
BİMER işlemleri
 
Vatandaşlar, her türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri ile ilgili bilgi talebini içeren başvurulara ilişkin BİMER başvurusu ve Resmi Yazı
 
15-20 Gün
18
Ruh Sağlığı Hastalarının Sevki
 
1-Dilekçe
2-18 Yaş üzeri için Mahkemeden Vasi Kararı
 
1 Gün
19
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Şikayetler
 
1-Dilekçe/e-posta yoluyla
 
20Gün
20
Okul Sağlığı ve Halk Sağlığı Taramaları Sağlık Eğitimleri
 
1-Okul Sağlığı Muayene Formu
2-T.C. Kimlik Numarası
 
1 Gün
21
Evde Sağlık Hizmetleri
 
Aile Hekimi tarafından düzenlenen Evde Bakım Hizmeti Başvuru Formunun Toplum Sağlığı Merkezine Ulaştırılması
 
1 Gün
22
Personel İşlemleri  İntibak,İzin,Rapor, Başlayış,Ayrılışları
 
1-Resmi Yazı
2-Dilekçe
 
1-15 Gün
 
     “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya
       yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk mürecaat yerine ya da ikinci mürecaat yerine başvurunuz."
 
 
İlk Müracaat Yeri
:
 
İkinci Müracaat Yeri
:
 
İsim
:
Emine PEKKİRİŞCİ
İsim
:
Ömer Lütfi YARAN
Ünvanı
:
Müdür
Ünvanı
:
Kaymakam
Adres
:
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Adres
:
Ereğli Kaymakamlığı
Tel
:
710 33 24
Tel
:
713 32 36
Faks
:
712 86 88
Faks
:
712 64 47
e-posta
:
ereglisagbaktif@gmail.com
e-posta
:
eregli@isileri.gov.tr