Ereğli Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı
 
 
 
        EREĞLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
1
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme
 1-Şahsın Dilekçesi
 2-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 3-Anne ve Baba Ayrılmış İse ilgili Mahkeme Kararı
1 Ay
2
İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Değerlendirme
 1-İhbar eden kişinin T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2- Çocuğun Korunmaya Muhtaç Olduğu İhbar Edilmiş İse, durumun tespit edildiği tutanak
5 Gün
3
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
 1-Karakol Zabıt Varakası
 2-Hastane Raporu
 3-Emniyet Tahkikatı
1 Gün
4
Emniyet Çocuk Şube Vakaları
 1-Emniyetteki Görüşme Tutanağı
 2-Adli Tabip Raporu
 3-Cumhuriyet Savcılığı Talimatı
 4-Görüşme Raporu
5 Gün
5
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri
 1-Nüfus Kayıt Örneği  (MERNİS SİSTEMİ)
 2-İkametgâh İlmühaberi  (MERNİS SİSTEMİ)
 3-Çocuğa ait sağlık raporu
 4-Kira Kontratı
 5-Boşanma varsa mahkeme kararı
 6-Anne veya babanın çalıştığı işyerinden yazılı bilgi.
1 Ay
6
İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Sosyal ve Ekonomik Destek Yardım Hizmetleri
 1-T.C. Kimlik numarası beyanı (MERNİS)
 2-Sağlık Raporu, Öğrenci Belgesi
1 Ay
7
Kadın Konukevi İlk Başvuru
 1-Başvuru dilekçesi,
 2-T.C. Kimlik Numarası beyanı (MERNİS)
2 Gün
 
8
Huzurevi Başvuruları
 1-Dilekçe,
 2-T.C. Kimlik Numarası beyanı, (MERNİS)
 3-Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
 4- Sağlık raporu,
1 Ay
9
Özürlü Kimlik Kartı İlk Başvurusu
 1-Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
 2-Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi
2 Gün
10
Kuruluşların Ziyaret İşlemleri
 1-Dilekçe
 2-Kimlik Fotokopileri.
2 Gün
11
Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvuru
 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı , (SOYBİS)
 2-Özürlü sağlık kurulu raporu,
 3-Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan;
18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
 4-İki adet vesikalık fotoğraf,
 5-Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
 6-Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
 7-Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
1 Ay
12
Özürlü Evde Bakım İlk Başvuru
“ 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı , (MERNİS)
 2-Özürlü sağlık kurulu raporu,
 3-Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını
tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini
görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının
güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili
mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet
altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
 4-Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
 5-İki adet vesikalık fotoğraf,
 6-Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
 7-Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
 8-Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
1 Ay
 
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
İlk Müracaat Yeri
:
 
İkinci Müracaat Yeri
:
 
İsim
:
Elmas Başak ÖZENÇ
İsim
:
Osman TEZCAN
Ünvanı
:
Psikolog
Ünvanı
:
Müdür
Adres
:
Ereğli SHM Müdürlüğü Oğuz Ata Tesisleri
Adres
:
Ereğli SHM Müdürlüğü Oğuz Ata Tesisleri
Tel
:
710 40 42
Tel
:
710 40 42
Faks
:
710 40 43
Faks
:
710 40 43
e-posta
:
basakozenc17@gmail.com
e-posta
:
ostezcan@gmail.com